Med tre bestemte damer i hus lyt ein ha ein stad å vere sjef. 


Eg veit ikkje heilt kva som kjem til å kome på denne sida, men eg kjem nok til å formidle noko av det eg meinar. På den måten får eg kanskje ikkje fram det eg ikkje får fram ellers.

Takk for at du stakk innom. Vonar det kjem meir om kun kort tid


© Dagfinn Mundal 2012